skip to Main Content

Svett luktar inte – i sin ursprungliga form

Svett luktar inte – i sin ursprungliga form. Det är först då bakterier på huden börjar bryta ner svetten som lukt uppstår. Men ingen vill lukta svett. Därför har också kampen mot svettlukt idag utvecklats till en miljardindustri.

Problemet uppstår på huden; den gränsyta där människans kropp möter yttervärldens mikroorganismer. Två viktiga faktorer inverkar nämligen på svettlukten: dels den mänskliga genetiken (vilka svett-anlag man har), dels vilka mikroorganismer som koloniserar kroppen (och vad de kan göra med svetten).

Lukt, i sin tur, kan förklaras med hjälp av biokemi. Lukt utgörs av molekyler som svävar i luften. Vissa av dem upplevs som mycket otrevliga, även i ytterst små mängder.

När svett börjar luktar illa beror det på att stora luktlösa molekyler som utsöndras med svetten brutits ner av bakterier och omvandlats till illaluktande ämnen – ofta flyktiga fettsyror eller ämnen som innehåller svavel.

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top